Telefon 72 49 70 70

©2020 Midtnorsk opplæring

BLI LÆRLING

Utdanning med fokus på praksis

HVORFOR BLI LÆRLING?

Du deltar i bedriftens produksjon som ansatt og blir veiledet av faglærte.

HVOR BLI LÆRLING?

Her finner du oversikt over våre medlemsbedrifter som er godkjente lærebedrifter.

HVORDAN BLI LÆRLING?

Send en søknad om læreplass. Så kan du bli innkalt til intervju.

HVA KREVES AV EN LÆRLING?

Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår.