BLI LÆRLING

Utdanning med fokus på praksis

Du deltar i bedriftens produksjon som ansatt og blir veiledet av faglærte.

Her finner du oversikt over våre medlemsbedrifter som er godkjente lærebedrifter.

Send en søknad om læreplass. Så kan du bli innkalt til intervju.

Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår.

Telefon 72 49 70 70

©2020 Midtnorsk opplæring