top of page

BLI LÆRLING

Utdanning med fokus på praksis

Du deltar i bedriftens produksjon som ansatt og blir veiledet av faglærte.

Her finner du oversikt over våre medlemsbedrifter som er godkjente lærebedrifter.

Send en søknad om læreplass. Så kan du bli innkalt til intervju.

Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår.

bottom of page