top of page

HVA KREVES AV EN LÆRLING?

 • Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår

 • Du skal vise initiativ og vilje til å påta deg ansvar og utfordringer - du skal lytte, følge med og spørre

 • Du plikter selv å delta aktivt i læreprosessen og søke kunnskap for å nå målene i opplæringen/læreplanen

 • Ikke vik unna alt som virker vanskelig, men forsøk å se dine muligheter og begrensninger

 • Du skal gradvis utvikle deg til å arbeide selvstendig

 • Du bør, gjennom veiledning, gi deg i kast med oppgaver du egentlig vil unngå, da dette vil gi deg trygghet og selvstendighet

 • Du har ansvar for ukentlig føring av loggbok

 • Du skal være presis når arbeidsdagen starter og presis på avtalte møter. Du skal kontakte bedriften så tidlig som mulig hvis du ikke kan møte presist eller er syk

 • Du skal sette deg inn i aktuelle helse-, miljø- og sikkerhetsregler

 • Du skal følge regler for bruk av verneutstyr

 • Du skal ta vare på verktøy, utstyr, arbeidstøy, nøkler, ID-kort m.m.

 • Du skal lære å planlegge og vurdere arbeidet, og foreta justeringer på bakgrunn av erfaringer du har gjort

 • Du skal forsøke å løse evt. konflikter på en fornuftig måte

 • Du skal medvirke til å skape et trivelig arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold mellom lærlinger, faglig leder og andre ansatte

HVORFOR BLI LÆRLING?

Du deltar i bedriftens produksjon som ansatt og blir veiledet av faglærte.

HVORDAN BLI LÆRLING?

Send en søknad om læreplass. Så kan du bli innkalt til intervju.

HVOR BLI LÆRLING?

Her finner du oversikt over våre medlemsbedrifter som er godkjente lærebedrifter.

HVA KREVES AV EN LÆRLING?

Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår.

bottom of page