top of page

HVORDAN BLI LÆRLING?

Det finnes mange måter å bli lærling på, men som regel må du sende inn en søknad. En søknad om læreplass, er en jobbsøknad. Dette betyr blant annet at du normalt kan bli innkalt til intervju. En god innfallsvinkel for å få læreplass kan være utplassering under skolegang og/eller sommerjobb.

Hvilke kriterier blir du vurdert ut fra?

  • Relevant utdanning.

  • Relevant praksis (sommerjobb o.a.).

  • Karakterer.

  • Fravær og orden (dokumenter ditt fravær for bedriftene).

  • Intervju - personlig vurdering.

  • Geografisk tilhørighet.

I vurderingen av aktuelle kandidater  teller fravær og orden like mye som, om ikke mer, enn karakterene.

Hvordan finne en aktuell læreplass?
I tillegg til at du gjennom MNO kan finne ledige læreplasser (i MNOs  medlemsbedrifter), vil ofte læreplasser bli annonsert i aviser og på internett. Også bedrifter som ikke er medlemmer i MNO har læreplasser.

Inntakskrav
Som en hovedregel skal du ha bestått VG1 og VG2 som bygger på det faget du ønsker, før du kan bli tatt inn som lærling. Du vil da få en læretid på 2 år.
I noen av elektrofagene er læretiden 2 1/2 år. I noen fag må du også ha VG3. Du får da en læretid på 1 1/2 år.


Hvis du er over 21 år, kan du skrive lærekontrakt uten å ha gått VG1, VG2 eller VG3. Teorien må da tas under læretiden. Du vil normalt få en læretid på 4 år for de fleste fagene og 4 1/2 år for avviksfagene.


Læretiden kan avkortes hvis du har praksis og/eller skolegang som er relatert til faget. Dette må dokumenteres.

HVORFOR BLI LÆRLING?

Du deltar i bedriftens produksjon som ansatt og blir veiledet av faglærte.

HVORDAN BLI LÆRLING?

Send en søknad om læreplass. Så kan du bli innkalt til intervju.

HVOR BLI LÆRLING?

Her finner du oversikt over våre medlemsbedrifter som er godkjente lærebedrifter.

HVA KREVES AV EN LÆRLING?

Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår.

bottom of page