top of page

Om Midtnorsk Opplæring

Midtnorsk Opplæring (MNO) er et flerfaglig opplæringskontor. Våre fag sorterer under fire hovedkategorier i Vg1: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Service- og samferdsel og Teknikk og industriell produksjon. Selskapet er eid av medlemsbedrifter i regionen, og bistår med rekruttering og oppfølging av lærlingene underveis.

Historikk
MNO ble startet i 1997. I dag har kontoret ca.200 medlemsbedrifter og ca.240 lærlinger.

MNOs målsetting
Vår målsetting er å gi lærlingene som søker til våre bransjer de beste muligheter for en god opplæring, slik at de blir dyktige fagarbeidere og positive medarbeidere. For å nå dette målet bruker opplæringskontoret godkjente lærebedrifter som er villige til, og kan tilby en meningsfylt opplæring med kvalitet.

maler
blomster_nett
Smiling Student
contractor
Library
bottom of page