top of page

For lærlinger

Her finner du relevant informasjon for deg som allerede er- eller som ønsker å bli lærling

 • Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår

 • Du skal vise initiativ og vilje til å påta deg ansvar og utfordringer - du skal lytte, følge med og spørre

 • Du plikter selv å delta aktivt i læreprosessen og søke kunnskap for å nå målene i opplæringen/læreplanen

 • Ikke vik unna alt som virker vanskelig, men forsøk å se dine muligheter og begrensninger

 • Du skal gradvis utvikle deg til å arbeide selvstendig

 • Du bør, gjennom veiledning, gi deg i kast med oppgaver du egentlig vil unngå, da dette vil gi deg trygghet og selvstendighet

 • Du har ansvar for ukentlig føring av loggbok

 • Du skal være presis når arbeidsdagen starter og presis på avtalte møter. Du skal kontakte bedriften så tidlig som mulig hvis du ikke kan møte presist eller er syk

 • Du skal sette deg inn i aktuelle helse-, miljø- og sikkerhetsregler

 • Du skal følge regler for bruk av verneutstyr

 • Du skal ta vare på verktøy, utstyr, arbeidstøy, nøkler, ID-kort m.m.

 • Du skal lære å planlegge og vurdere arbeidet, og foreta justeringer på bakgrunn av erfaringer du har gjort

 • Du skal forsøke å løse evt. konflikter på en fornuftig måte

 • Du skal medvirke til å skape et trivelig arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold mellom lærlinger, faglig leder og andre ansatte

Du kan finne en oversikt over ledige læreplasser her, 

og oversikt over våre lærebedrifter her

Det finnes mange måter å bli lærling på, men som regel må du sende inn en søknad. En søknad om læreplass, er en jobbsøknad. Dette betyr blant annet at du normalt kan bli innkalt til intervju. En god innfallsvinkel for å få læreplass kan være utplassering under skolegang og/eller sommerjobb.​


Hvilke kriterier blir du vurdert ut fra?

 • Relevant utdanning.

 • Relevant praksis (sommerjobb o.a.).

 • Karakterer.

 • Fravær og orden (dokumenter ditt fravær for bedriftene).

 • Intervju - personlig vurdering.

 • Geografisk tilhørighet.

​I vurderingen av aktuelle kandidater  teller fravær og orden like mye som, om ikke mer, enn karakterene.


Hvordan finne en aktuell læreplass?

I tillegg til at du gjennom MNO kan finne ledige læreplasser (i MNOs  medlemsbedrifter), vil ofte læreplasser bli annonsert i aviser og på internett. Også bedrifter som ikke er medlemmer i MNO har læreplasser.

Inntakskrav

Som en hovedregel skal du ha bestått VG1 og VG2 som bygger på det faget du ønsker, før du kan bli tatt inn som lærling. Du vil da få en læretid på 2 år.


I noen av elektrofagene er læretiden 2 1/2 år. I noen fag må du også ha VG3. Du får da en læretid på 1 1/2 år.


Hvis du er over 21 år, kan du skrive lærekontrakt uten å ha gått VG1, VG2 eller VG3. Teorien må da tas under læretiden. Du vil normalt få en læretid på 4 år for de fleste fagene og 4 1/2 år for avviksfagene.


Læretiden kan avkortes hvis du har praksis og/eller skolegang som er relatert til faget. Dette må dokumenteres.

Utdanning med fokus på praksis

Du deltar i bedriftens produksjon som ansatt og blir veiledet av faglærte. Den praktiske delen av opplæringen skjer altså i bedriften. Opplæringen skal følge læreplanen for faget.

Lønn

Du får lønn i læretiden. Du har krav på en årslønn for nyfaglært fordelt på to år. I Statens Lånekasse for utdanning kan du eventuelt også få lån/stipend.

Se her for nyttige linker:

Lånekassen
Vilbli.no

Læreplanverket (udir.no)
Udir.no opplæringsloven
Utdanning.no
VelgTeknologi.no
Vi bygger Norge
Bli snekker

Utdanning innen trearbeid
Bilfagene
Elektrofagene

www.utdanning.no/finnlarebedrift

bottom of page