top of page

For lærebedrifter

Her finner du relevant informasjon for bedrifter som er- eller som ønsker å bli lærebedrifter.

Satser gjeldende fra 01.01.2024


Basistilskudd I

Basistilskudd I f.o.m 01.01. 2024 er på 175 882 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring.

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen.


Basistilskudd II

Basistilskudd II f.o.m 01.01. 2024 er på 5 728 kroner per lærling per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 68 732 kroner i året. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid.


Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den 1. i måneden før den stemples inn på arkivet i fylkeskommunen..

Tilskuddene utbetales etterskuddsvis hvert halvår.

Opplæringskontoret trekker sin faste del til drift.

Lærebedriften kan være tilknyttet et opplæringskontor eller være godkjent på selvstendig grunnlag.


Det er fylkeskommunen som vurderer om en bedrift oppfyller kravene for å være en opplæringsbedrift (også kalt lærebedrift). 


Godkjenningen forutsetter at disse forhold blir ivaretatt:

 • at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen.

 • at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3.

 • faglig leder må gjennomføre et nettbasert grunnkurs før godkjenning

 • at bedriften har et kvalitetssystem for opplæringa

 • Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår

 • Du skal vise initiativ og vilje til å påta deg ansvar og utfordringer - du skal lytte, følge med og spørre

 • Du plikter selv å delta aktivt i læreprosessen og søke kunnskap for å nå målene i opplæringen/læreplanen

 • Ikke vik unna alt som virker vanskelig, men forsøk å se dine muligheter og begrensninger

 • Du skal gradvis utvikle deg til å arbeide selvstendig

 • Du bør, gjennom veiledning, gi deg i kast med oppgaver du egentlig vil unngå, da dette vil gi deg trygghet og selvstendighet

 • Du har ansvar for ukentlig føring av loggbok

 • Du skal være presis når arbeidsdagen starter og presis på avtalte møter. Du skal kontakte bedriften så tidlig som mulig hvis du ikke kan møte presist eller er syk

 • Du skal sette deg inn i aktuelle helse-, miljø- og sikkerhetsregler

 • Du skal følge regler for bruk av verneutstyr

 • Du skal ta vare på verktøy, utstyr, arbeidstøy, nøkler, ID-kort m.m.

 • Du skal lære å planlegge og vurdere arbeidet, og foreta justeringer på bakgrunn av erfaringer du har gjort

 • Du skal forsøke å løse evt. konflikter på en fornuftig måte

 • Du skal medvirke til å skape et trivelig arbeidsmiljø og gode samarbeidsforhold mellom lærlinger, faglig leder og andre ansatte

Du kan finne en oversikt over ledige læreplasser her, 

og oversikt over våre lærebedrifter her

bottom of page