top of page

HVORFOR BLI LÆRLING?

Utdanning med fokus på praksis
Du deltar i bedriftens produksjon som ansatt og blir veiledet av faglærte. Den praktiske delen av opplæringen skjer altså i bedriften. Opplæringen skal følge læreplanen for faget.

Lønn
Du får lønn i læretiden. Du har krav på en årslønn for nyfaglært fordelt på to år. I Statens Lånekasse for utdanning kan du eventuelt også få lån/stipend.

Se her for nyttige linker:

Lånekassen
Vilbli.no

Læreplanverket (udir.no)
Udir.no opplæringsloven
Utdanning.no
 VelgTeknologi.no
Vi bygger Norge
Bli snekker

Utdanning innen trearbeid
Bilfagene
Elektrofagene

www.utdanning.no/finnlarebedrift

HVORFOR BLI LÆRLING?

Du deltar i bedriftens produksjon som ansatt og blir veiledet av faglærte.

HVORDAN BLI LÆRLING?

Send en søknad om læreplass. Så kan du bli innkalt til intervju.

HVOR BLI LÆRLING?

Her finner du oversikt over våre medlemsbedrifter som er godkjente lærebedrifter.

HVA KREVES AV EN LÆRLING?

Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår.

bottom of page