top of page

LÆREBEDRIFTER

Lærebedriftens ansvar og plikter

HVORDAN BLI LÆRLINGEBEDRIFT?

Lærebedriften kan være tilknyttet et opplæringskontor eller være godkjent på selvstendig grunnlag.

TILSKUDDSORDNINGER

Tilskuddene utbetales etterskuddsvis hvert halvår.

HVOR BLI LÆRLING?

Her finner du oversikt over våre medlemsbedrifter som er godkjente lærebedrifter.

HVA KREVES AV EN LÆRLING?

Lærlinger har rett til å få den opplæring som læreplanen for faget fastslår.

bottom of page