top of page
kontor.jpg

HVORDAN BLI LÆRLINGEBEDRIFT?

Lærebedriften kan være tilknyttet et opplæringskontor eller være godkjent på selvstendig grunnlag.

Det er fylkeskommunen som vurderer om en bedrift oppfyller kravene for å være en opplæringsbedrift (også kalt lærebedrift).  Godkjenningen forutsetter at disse forhold blir ivaretatt:

  • at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen.

  • at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3.

  • faglig leder må gjennomføre et nettbasert grunnkurs før godkjenning

  • at bedriften har et kvalitetssystem for opplæringa

bottom of page