TILSKUDD

Satser gjeldende fra 01.01.2020

Basistilskudd I

Basistilskudd I f.o.m 01.01. 2020 er på 162 374 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring.

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen.

Basistilskudd II

Basistilskudd II f.o.m 01.01. 2020 er på 5 288 kroner per lærling per måned i hele læretiden i bedrift, totalt 63 454  kroner i året. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid.

Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den 1. i måneden før den stemples inn på arkivet i fylkeskommunen..

Tilskuddene utbetales etterskuddsvis hvert halvår.

Opplæringskontoret trekker sin faste del til drift.

Telefon 72 49 70 70

©2020 Midtnorsk opplæring