top of page

ADR Grunnkurs 6. – 8. mai

Oppdatert: 8. apr. 2022

Førere av kjøretøy som transporterer farlig gods skal ha gyldig ADR-kompetansebevis. Dette kurset gir deg de grunnleggende kunnskaper som er nødvendig for at du skal kunne bestå prøven og få et slikt bevis.
Tid og sted

6. mai, 17:00 – 8. mai, 17:00 Fannrem, Orkdalsveien 606, 7320 Fannrem, NorgeADR-kompetansebevis

ADR Grunnkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om frakt av farlig gods og innføring i lover og regler som gjelder på området. Førere av kjøretøy som transporterer farlig gods skal ha ADR-kompetansebevis og dette kurset forbereder deg til prøven for beviset. Du kan bygge på grunnkurset med flere moduler. Kurset gir opplæring i:

  • Innledning - hvorfor ADR?

  • Forskriften om ADR

  • Klassifisering

  • Avsenders ansvar

  • Merking

  • Emballasje

  • Dokumenter

  • Transportørens oppgaver

  • Førstehjelp, brannøvelse


Kursavgift ADR Grunnkurs 4,500 kr


+ Materiell og bøker + 1,200 kr

Alt nødvendig materiell og bøker til kurset PÅMELDING SENDES: post@mno.no

Tar forbehold om avlysning ved for lite deltagere.

Vi tilbyr også Tank og klasse 1 på forespørsel.

Spørsmål? – ring Vidar Harsvik på tlf 915 31 665


Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page