top of page

Service- og administrasjonsfaget

Stolen står klar for en lærling som ønsker å ta fagbrev i service- og administrasjonsfaget.

Læreplassen vil være ved Midtnorsk Opplæring sitt kontor, i Nøsenbygget på Fannrem.


Lærlingen vil arbeide tett sammen med de øvrige i bedriften, og ha en aktiv rolle i den daglige driften av kontoret.


Det er ønskelig med relevant skolegang, men læreløpet kan tilpasses det utgangspunktet du har.


Vi jobber hovedsakelig med ungdommer under utdanning frem mot ett fagbrev, og samarbeider godt med det lokale næringslivet og de lokale skolene.


En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.


Etter at søknadene er gjennomgått så vil det gjennomføres intervjurunde med de aktuelle kandidatene. En tar sikte på oppstart av læreløpet i løpet av høsten -22.


Kontakt gjerne Wigdis Evjen på tlf 99 49 24 57 for å høre mer om læreplassen og fasilitetene. En søknad med CV sendes til wigdis@mno.no

Ta kontakt med bedriften for å søke på stillingen.

Midtnorsk Opplæring AS

Service- og administrasjonsfaget

Orkdalsveien 606

7320 Fannrem

72497070

bottom of page